KONSULTANT

powolanie2014

W dniu 25 lipca 2014r zostałam powołana przez wojewodę podkarpackiego Małgorzatę Chomycz-Śmigielską do pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla obszaru województwa podkarpackiego.
Funkcję tą pełnię od 2003r i jest to dla mnie wielki zaszczyt.

Jestem powołana między innymi do wykonywania zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej podmiotów tworzonych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.
Do moich obowiązków należy prowadzenie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego
i szkolenia specjalistycznego fizjoterapeutów.
Chcę dobrze reprezentować naszą grupę zawodową i jestem przekonana, że taka będzie nasza Fizjoterapia jaka jest jakość wykształcenia fizjoterapeutów.
dr hab. n o zdr. prof.UR Teresa Pop

Nota biograficzna