Kontakt

Adres siedziby:
PTF Oddział Podkarpacki
ul. Orzeszkowej 16
05-006 Rzeszów

Biuro
ptfpodkarpacki@o2.pl

http://ptfpodkarpacki.c0.pl/

Zachęcamy do wpłaty składki członkowskiej w wysokości 70 zł za rok 2015
Nr konta Oddziału Podkarpackiego PTF:

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
29 9162 0000 2001 0014 1413 0001