Gratulacje i podziękowania.

 

Zarząd Oddziału Podkarpackiego PTF składa serdeczne gratulacje wszystkim fizjoterapeutom z naszego regionu, którzy uzyskali mandat na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.
Pragniemy Wam, Koleżanki i koledzy przypomnieć, że przez ponad 60 lat, pokolenia fizjoterapeutów walczyły o właściwą pozycję i rangę naszego zawodu. Działając początkowo w strukturach Towarzystwa Walki z Kalectwem, a od 1987 r. w samodzielnym stowarzyszeniu Polskim Towarzystwie Fizjoterapii nas koledzy:
1. Prowadzili działalność naukową (organizacja kongresów, konferencji kursów),
2. Wprowadzili do ochrony zdrowia wiele nowych metod leczniczych, stanowiących fuzję nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej,
3. Pracując na wyższych uczelniach wykształcili kilka pokoleń fizjoterapeutów, opracowali podręczniki do nauki naszego zawodu (Zembaty, Nowotny, Dobosiewicz, Kutzner-Kozińska, Zeyland-Malawka i wielu innych),
4. Od 1967 r. jako członek WCPT (Światowej Konfederacji Fizjoterapii) dzięki współpracy zagranicznej wdrożyli najnowsze światowe metody fizjoterapii do pracy z polskimi pacjentami.
5. Przez dziesięciolecia będąc jedynymi reprezentantami naszego zawodu bronili interesów nasze grupy zawodowej.
6. Wnieśli nieoceniony wkład w integracji środowiska fizjoterapeutów w Polsce.
7. Przez wszystkie lata działali w kierunku stworzenia samodzielnego zawodu medycznego.
Dopiero, kiedy do Sejmu RP wybrany został pierwszy w historii poseł fizjoterapeuta Dariusz Dziadzio, dzięki jego ogromnej pracy projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty autorstwa PTF został przez Sejm przyjęty.
Dzisiaj spoczywa na nas wielka odpowiedzialność związana z organizacja od podstaw samorządu fizjoterapeutów. Wyrażamy nadzieję, że w Warszawie wybierzemy odpowiedzialne osoby, które będą kierowały Krajową Radą Fizjoterapeutów w najtrudniejszym okresie tworzenia Izby i wzorem naszych poprzedników będą działać na rzecz rozwoju fizjoterapii w Polsce.
Za Zarząd:
Sławomir Jandziś