Zarząd

ZARZĄD

Prezes – Sławomir Jandziś
Wiceprezes – Rafał Słoniak
Skarbnik – Dorota Szczygielska
Sekretarz – Teresa Pop
Członek Zarządu – Mariusz Drużbicki

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Wojciech Rusek
Remigiusz Niziankiewicz
Krzysztof Kołodziej

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Marcin Łopatka
Małgorzata Dobko
Krzysztof Kowalik
Barbara Mazurek
Jadwiga Mączka